Wczytywanie...

Regulamin uczestnictwa PTWWM

medycyna lekarze dokumentacja regulamin dokument klauzula informacyjna grafika background part 1 regulamin uczestnictwa w V Warsztatach PTWWM
medycyna lekarze dokumentacja regulamin dokument klauzula informacyjna grafika background part 2 regulamin uczestnictwa w V Warsztatach PTWWM
medycyna lekarze dokumentacja regulamin dokument klauzula informacyjna grafika background part 3 regulamin uczestnictwa w V Warsztatach PTWWM

Regulamin uczestnictwa
w V Warsztatach PTWWM

1. POSTANOWIENIA WST─śPNE

1. Regulamin okre┼Ťla warunki uczestnictwa w V Warsztatach Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu.

Organizator merytoryczny ÔÇô Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu, ul Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa.

Organizator logistyczny ÔÇô Cartis Group sp. z o.o. 90-553 ┼ü├│d┼║, ul. Miko┼éaja Kopernika 72 lok. 173.

2. Osob─ů upowa┼╝nion─ů do kontaktu ze strony organizatora logistycznego jest: Marta Ga┼éa, e-mail: marta.gala@cartis.pl, telefon kontaktowy: 601 985 557.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wydarzenie adresowane jest do: lekarzy, student├│w medycyny, diagnost├│w laboratoryjnych, dietetyk├│w klinicznych oraz innych przedstawicieli zawod├│w medycznych w przypadku wyra┼╝enia zgody przez organizatora.

2. Oficjalny serwis internetowy znajduje si─Ö na stronie internetowej pod adresem: www.ptwwm.pl.

3. W ramach Warsztat├│w odb─Öd─ů si─Ö wyk┼éady ÔÇô okre┼Ťlone w programie dost─Öpnym na stronie www.ptwwm.pl.

4. Postanowienia Regulaminu stanowi─ů integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç Rejestracji na Warsztaty i obowi─ůzuj─ů wszystkich Uczestnik├│w.

5. Informacje o Warsztatach wraz z podaniem wysoko┼Ťci op┼éaty, prezentowane na stronie internetowej PTWWM nie stanowi─ů ofert w rozumieniu art. 66 ┬ž 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 585). Informacje o Warsztatach wraz z podaniem wysoko┼Ťci op┼éaty stanowi─ů jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Z op┼éaty zwolnieni s─ů studenci.

6. Konferencja ma charakter zamkni─Öty.

7. Uczestnik zobowi─ůzany jest zapozna─ç si─Ö z Regulaminem.


3. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I UCZESTNIKÓW

1. Organizator zapewnia uczestnikowi dost─Öp do odpowiednich cz─Ö┼Ťci obiektu, w kt├│rym Warsztaty maj─ů miejsce oraz odpowiedni─ů do charakteru Warsztat├│w form─Ö uczestnictwa i kontaktu z innymi uczestnikami, w zamian za jawny udzia┼é w Warsztatach i umo┼╝liwienie kontaktu z sob─ů Organizatorowi i innym uczestnikom. Anonimowy udzia┼é w Warsztatach jest wykluczony, za wyj─ůtkiem szczeg├│lnych przypadk├│w i zgody Organizatora.

2. Ze wzgl─Ödu na konieczno┼Ť─ç zapewnienia bezpiecze┼ästwa, komfortu i mo┼╝liwo┼Ťci weryfikacji uprawnie┼ä Uczestnik├│w, Organizator identyfikuje ich za pomoc─ů imiennych identyfikator├│w. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji to┼╝samo┼Ťci Uczestnika oraz jego uprawnie┼ä do wej┼Ťcia do obiektu lub us┼éug zwi─ůzanych z Konferencj─ů np. w formie ┼╝─ůdania okazania identyfikatora. Je┼╝eli Uczestnik w ramach rejestracji nie poda┼é wszystkich wymaganych danych, odm├│wi okazania identyfikatora lub powstan─ů w─ůtpliwo┼Ťci co do zgodno┼Ťci jego danych z danymi na okazanym identyfikatorze, Organizator uprawniony jest do kontroli i weryfikacji to┼╝samo┼Ťci w inny dost─Öpny spos├│b np. poprzez wylegitymowanie Uczestnika podczas Warsztat├│w.

3. Przebieg Warsztat├│w b─Ödzie utrwalany fotograficznie oraz za pomoc─ů urz─ůdze┼ä audio/video,w tym mo┼╝e by─ç transmitowany w radio, telewizji lub za pomoc─ů innych ┼Ťrodk├│w umo┼╝liwiaj─ůcych publiczne udost─Öpnianie w taki spos├│b, aby ka┼╝dy m├│g┼é mie─ç do niego dost─Öp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. w sieci Internet). Uczestnictwo w Konferencji jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika uj─Öte indywidualnie lub jako element wi─Ökszej ca┼éo┼Ťci mog─ů by─ç intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, d┼║wi─Ökowo lub filmowo, a materia┼éy uzyskane w ten spos├│b mog─ů by─ç rozpowszechniane przez Organizatora oraz przedstawicieli prasy w celach informacyjnych i promocyjnych zwi─ůzanych z Warsztatami, innymi Konferencjami i dzia┼éalno┼Ťci─ů Organizatora, sponsor├│w i partner├│w Konferencji (w tym poprzez serwisy internetowe, poczt─Ö elektroniczn─ů, media spo┼éeczno┼Ťciowe i w prasie drukowanej). Niezale┼╝nie od powy┼╝szego, przebieg Konferencji mo┼╝e by─ç te┼╝ monitorowany ze wzgl─Öd├│w bezpiecze┼ästwa.

4. Organizator przyjmuje, ┼╝e Uczestnik bior─ůcy udzia┼é w Warsztatach , akceptuje mo┼╝liwo┼Ť─ç wskazanego powy┼╝ej utrwalenia i wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika Konferencji. Je┼╝eli z jakichkolwiek powod├│w Uczestnik nie akceptuje konkretnego wykorzystania swojego wizerunku jw., powiadomi o tym Organizatora, kt├│ry zobowi─ůzany jest wtedy do niezw┼éocznego wstrzymania danego wykorzystania lub oparcia wykorzystania na innej ni┼╝ zgoda podstawie legalizuj─ůcej.


4. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji za po┼Ťrednictwem formularza zg┼éoszeniowego dost─Öpnego na stronie internetowej www.ptwwm.pl oraz op┼éacenie uczestnictwa do dnia 12 listopada 2024 roku do godz. 23:59.

2. W celu dokonania rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wype┼éni─ç i wys┼éa─ç formularz zg┼éoszeniowy, podaj─ůc dane Uczestnika.


5. ANULACJA REJESTRACJI

Warunki anulacji rejestracji s─ů nast─Öpuj─ůce:

W przypadku anulacji rejestracji do 14 dni przed warsztatami koszt anulacji wynosi 50% opłaty rejestracyjnej.

W przypadku anulacji rejestracji od 14 dni przed konferencj─ů koszt anulacji wynosi 100% op┼éaty rejestracyjnej.


6. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć

1. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e tre┼Ťci przekazane przez niego w trakcie wydarzenia maj─ů charakter wy┼é─ůcznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za szkody powsta┼ée u Uczestnik├│w lub os├│b trzecich, w zwi─ůzku lub na skutek wykorzystania przez Uczestnik├│w informacji, wiedzy lub umiej─Ötno┼Ťci zdobytych w trakcie Warsztat├│w.

2. W przypadku, gdy Warsztaty nie odb─Öd─ů si─Ö z przyczyn wy┼é─ůcznie zale┼╝nych od Organizatora, Organizator niezw┼éocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Warsztatów oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2. Wszelkie spory mog─ůce wynikn─ů─ç z tytu┼éu uczestnictwa w Warsztatach b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd w┼éa┼Ťciwy dla siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj─ů odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.ptwwm.pl.

5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.

Zmiany wchodz─ů w ┼╝ycie od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.ptwwm.pl.

Do┼é─ůcz do nas!

Sprawdź jak zostać członkiem PTWWM

Top
Skip to content