Wczytywanie...

Klauzula informacyjna dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych PTWWM

medycyna dane osobowe RODO klauzula informacyjna dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych PTWWM grafika background part 1
medycyna dane osobowe RODO klauzula informacyjna dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych PTWWM grafika background part 2
medycyna dane osobowe RODO klauzula informacyjna dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych PTWWM grafika background part 3

Klauzula informacyjna dotycz膮ca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konferencji / kongresu / szkolenia jest Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu, Instytut Matki i Dziecka, ul Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa, KRS 0000503422 kontakt: michal.patalan@pum.edu.pl.

2. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych jest Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 鈥 dalej: 鈥濺ODO鈥.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy 鈥 rejestracji i udzia艂u Uczestnika w konferencji. Odwo艂anie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

4. Administrator przetwarza nast臋puj膮ce kategorie danych: imi臋 i nazwisko, adres email, numer telefonu, miejsce pracy / uczelnia, Numer Prawa Wykonywania Zawodu, cz艂onkostwo w PTWWM.

5. Dane b臋d膮 przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy z Uczestnikiem konferencji / kongresu / szkolenia, w tym wystawienia imiennego certyfikatu przyznaj膮cego punkty edukacyjne przez w艂a艣ciwe organy samorz膮dowe lekarzy, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 鈥 przez okres trwania umowy;
b) realizacji prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora, w tym analitycznych i statystycznych, a tak偶e dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 鈥 a偶 do momentu wyra偶enia sprzeciwu.

6. Dane osobowe Uczestnika mog膮 by膰 przekazane podmiotom przetwarzaj膮cym dane w imieniu Administratora, w szczeg贸lno艣ci takim jak dostawcy us艂ug informatycznych, prawnych, ksi臋gowych czy firmom organizuj膮cym na rzecz Administratora konferencje i zjazdy. Podmioty takie przetwarzaj膮 dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dodatkowo dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pnione w艂a艣ciwym organom samorz膮dowym lekarzy lub piel臋gniarek i po艂o偶nych.

7. Administrator nie planuje przekazywa膰 danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do pa艅stw trzecich.

8. Dane osobowe nie b臋d膮 podlega膰 profilowaniu.

9. Uczestnik ma prawo:
a) dost臋pu do swoich danych osobowych oraz mo偶e dokona膰 ich weryfikacji lub poprawienia, a tak偶e usuni臋cia, poprzez skierowanie stosownego 偶膮dania do Administratora;
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, je偶eli podstaw膮 przetwarzania b臋d膮 prawnie uzasadnione interesy Administratora lub podmiotu trzeciego.

10. Je偶eli dane osobowe b臋d膮 przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, w贸wczas Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Do艂膮cz do nas!

Sprawd藕 jak zosta膰 cz艂onkiem PTWWM

Top
Skip to content